برای شرکت در قرعه‌کشی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
(به انگلیسی)
(باید قابلیت دریافت SMS داشته باشد)
Checkboxes

زمان قرعه‌کشی دوشنبه 18 مارچ در هتل شرایتون خواهد بود.
برای برنده شدن، باید حتما زمان قرعه‌کشی در بازار حضور داشته باشید.